storydesign

Het bedenken van een goed verhaal begint niet met het schrijven van een passende anekdote of het zoeken naar beelden voor je slides, maar met de keuze voor het juiste verhaal. Want de mythe verschilt in thematiek van de sage, de komedie beleef je andersĀ  dan een sprookje en een parabel werkt niet bij iedere doelgroep.

Inzicht in het verhaal verrijkt en inspireert meer dan het zoveelste visiestuk of een nieuw swingend promotiefilmpje. Anders dan bij de meeste adviezen op het gebied van storytelling, presentatie of storydesign koppel ik je wensen, doelstellingen of vraagstukken aan de dieper liggende structuren van narratives en de universele thema’s van klassieke verhalen.
Storydesign biedt aanknopingspunten voor het herformuleren van de mission statement, het vormgeven van een opleidingstraject of het aanscherpen van de projectaanpak.

projectvoorbeelden storydesign

Meer projecten vind je hier op de homepage