a Knight must have a Code

We zochten een passende metafoor  voor de slotdag van het ‘Think Forward Program’ dat Nijenrode Executive verzorgde voor de ING. En omdat de ING haar ‘values & behaviours’ heeft vastgelegd in de ‘Orange Code‘ stelde ik een verzameling graalvertellingen voor. Want het idee dat je een held bent wanneer je een bepaalde gedragscode volgt, is een laatmiddeleeuws concept.

In de klassieke oudheid was je een held bij goddelijk decreet. Je had een opdracht van een hogere macht gekregen en niet zelden stamde je zelf af van de goden. De heldhaftige eigenschappen waren je aangeboren en je doel was het bereiken van je bestemming, meestal het koningschap of een andere hoge status.

In de hoofse literatuur uit de 12e eeuw komt een heel ander type held naar voren; een man (altijd) die zich gebonden heeft aan een eed (een code) en door tal van avonturen (queesten) daar steeds weer op beproefd wordt. Dus toen Nijenrode me vroeg voor een performance lecture op het kasteel, die aansloot bij de ING Orange Code, lagen ridderverhalen voor de hand.

Wat ik van deelnemers had gezien en gehoord kon ik aan het eind van de dag, op basis van de drie pijlers van de code, de koppelen aan  de ridder Parcival (Help others to succeed), Halewijn (You’re always one step ahead) en – het is de ING tenslotte – de Leeuwenridder (You take it on and make it happen).
In de lecture ben ik ingegaan op  de verschillende gedragsregels en hoe, wanneer gedragsregels elkaar tegenspreken, het streven naar een  hoger doel noodzakelijk is. Zelfs als je niet precies weet wat dat hogere doel is. Want de betekenis van de Graal ligt niet in het vinden er van, maar in het zoeken er naar.

 

#performance lecture#storytelling#the hero proposition

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *